Sunday, November 18, 2012

Kurang

Ya mungkin aku kurang mendengar kata,
Tapi hati menjadi remuk bila apa yang kita buat sebaik boleh,
Tidak ternilai di mata mereka.
Sakit bro, serious sakit.
Diam, turutkan kata sahaja.
Menyoal diri apa yang kurang? Apa yang lebih?
Ahhhhh.
Hati perlu kuat, tapi jangan butakan hati.

No comments: